Najväčší batériové úložisko na svete zo sodíkovo-iónových batérii spustili v Číne

V Číne uviedli do prevádzky ďalší projekt batériového úložiska využívajúci sodíkovo- iónové batérie. Tieto nové batérie sa začínajú čoraz častejšie využívať pri skladovaní elektrickej energie, nakoľko v porovnaní s lítium-iónovými batériami majú sodíkovo-iónové batérie bohatšie a dostupnejšie zásoby surovín na ich výrobu, majú nižšie výrobné náklady a ponúkajú lepší výkon pri nízkych teplotách.

Štátna energetická spoločnosť China Datang Corporation spustila 30. júna 2024 v provincii Hubei v centrálnej Číne do prevádzky 100-MWh skladovaciu stanicu elektrickej energie využívajúcu sodíkovo-iónové batérie, oznámil včera dodávateľ batérií, spoločnosť Hina Battery. Toto je v súčasnosti najväčší projekt na ukladanie energie do sodíkovo-iónových batérií na svete a predstavuje novú etapu v komerčnej prevádzke systémov na ukladanie energie sodíkovo-iónových batérií, uviedla Hina Battery.

Batériové úložisko zo sodíkovo-iónových batérii

Akumulačná stanica energie je prvou fázou projektu s kapacitou 200 MWh a pozostáva zo 42 veľkokapacitných batériových úložísk. Na jedno nabitie dokáže uskladniť 100 000 kWh elektrickej energie, pričom počas špičiek uvoľní energiu, aby pokryla potreby približne 12 000 domácností na deň, čo umožní zníženie emisii CO₂ o 13 000 ton ročne, uvádza Hina Battery.

Batériové úložisko na 100 MWh elektrickej energie využívajúce sodíkovo-iónové batérie bolo uvedené do prevádzky 30. júna 2024 v Hubei, centrálnej Číne. Zdroj: Hina Battery

Hina Battery uviedla, že sa zaviazala ku komerčnému využívaniu technológie skladovania energie sodíkovo-iónových batérií, pričom v roku 2019 dokončila výstavbu prvej 100 kWh sodíkovej batérie na svete. V roku 2021 spoločnosť Hina Battery podporila spustenie prvého systému skladovania energie prostredníctvom sodíkovo-iónových batérií na svete s kapacitou 1 MWh.

Koncom roka 2023 spoločnosť dodala prvé sodíkovo-iónové články do veľkého batériového úložiska pre China Southern Power Grid. Prvé batériové úložisko energie zo sodíkovo- iónových batérií s kapacitou 10 MWh bolo uvedené do prevádzky 11. mája 2024 v Nanning, provincia Guangxi v juhozápadnej Číne, pre China Southern Power Grid Energy Storage, divíziu skladovania energie spoločnosti China Southern Power Grid. Batériové úložisko energie Nanning je prvou fázou projektu s kapacitou 100 MWh a po úplnom dokončení celého projektu bude schopné poskytnúť 73 miliónov kWh čistej elektriny ročne, čím pokryje potrebu elektriny pre 35 000 domácností.

prvé 10-MWh úložisko energie zo sodíkovo-iónových batérii na svete v Nanning

Hina Battery bola založená v roku 2017 a v tom istom roku vyrobila svoje sodíkovo-iónové batérie. 18. decembra 2021 spoločnosť Hina Battery uzavrela partnerstvo s dvoma dcérskymi spoločnosťami China Three Gorges Corporation a samosprávou mesta Fuyang s cieľom vybudovať prvú veľkosériovú výrobnú linku sodíkovo-iónových batérií na svete. 1. decembra 2022 spoločnosť Hina Battery oznámila, že prvá výrobná linka na výrobu sodíkových iónových batérií na svete v rozsahu GWh spustila z výrobnej linky svoj prvý produkt.

Ku koncu prvého štvrťroka 2024 dosiahla kumulatívna inštalovaná kapacita nových čínskych projektov skladovania energie úroveň 35,3 milióna kWh, z čoho elektrochemické skladovanie vrátane lítium-iónových batérií podľa vyhlásenia predstavovalo viac ako 95 percent. Lítium-iónové batérie však majú nedostatky, vrátane nedostatku zdrojov surovín, čo sťažuje podporu udržateľného a rýchleho rozvoja nového čínskeho priemyslu skladovania energie, uvádza sa vo vyhlásení.

Sodno-iónové batérie a lítium-iónové batérie majú podobné elektrochemické mechanizmy, ktoré realizujú ukladanie a uvoľňovanie energie prostredníctvom reverzibilného odpojenia a uloženia katiónov medzi kladné a záporné elektródy. Anóda oboch typov batérií je uhlíková s tým rozdielom, že katódový materiál lítium-iónových batérií obsahuje lítiové ióny, kým katódový materiál sodíkovo-iónových batérií obsahuje sodíkové ióny.

Pri nabíjaní sa ióny sodíka vybíjajú z kladnej elektródy batérie a cez elektrolyt a membránu vstupujú do zápornej elektródy a ukladajú energiu do batérie.

Pri vybíjaní sa sodíkové ióny pohybujú opačným smerom ako pri procese nabíjania a uvoľňujú energiu uskladnenú v batérii do energetického systému.

V porovnaní s lítium-iónovými batériami sú zásoby surovín sodíkovo-iónových batérií bohaté, ľahko sa extrahujú, majú nízke výrobné náklady, lepší výkon pri nízkych teplotách a majú zjavné výhody pri veľkom skladovaní energie, uviedla China Southern Power Grid Energy Storage. Keď sa ukladanie energie do sodíkových iónových batérií dostane do štádia aplikácie vo veľkom meradle, náklady sa môžu znížiť o 20 až 30 percent a náklady na kWh uskladnenej elektriny sa môžu znížiť na 0,2 RMB (0,03 eur), čo je dôležitá technická informácia na podporu aplikácie nového skladovania energie, povedal Chen Man, technický expert China Southern Power Grid.

operačné stredisko batériového úložiska

Batériové úložisko zo sodíkovo-iónových batérií s kapacitou 10 MWh využíva 210 Ah sodíkovo-iónové batérie, ktoré je možné podľa vyhlásenia nabiť na 90 percent za 12 minút.

Zdroj: cnevpost