ZeroAvia Piper Malibu – lietadlo na palivových článkoch

ZeroAvia úspešne uskutočnila vôbec prvý let komerčného lietadla s elektrickým pohonom vo Veľkej Británii. 22. júna 2020 vzlietli z letiska Cranfield v Bedfordshiru lietadlá spoločnosti HyFlyer vybavené najnovšou verziou hybridnej vodíkovo – elektrickej pohonnej sústavy.

Pozemné skúšky prototypu vodíkovo-elektrického lietadla

Elektricky poháňané lietadlá s nulovými emisiami sú veľmi zaujímavé z hľadiska ekológie, ale na svoj pohon potrebujú veľké a pomerne ťažké batérie, ktoré navyše ponúkajú  zatiaľ  nedostatočný dolet obmedzujúci ich potenciálne komerčné využitie. HyFlyer preto použili kombinovanú pohonnú sústavu s vodíkovými palivovými článkami, ktoré vyrábajú energiu pre elektromotor lietadla. Takto sa dolet stroja stal porovnateľným s konvenčným motorom a navyše sa významne znižuje potreba na zabezpečenie veľkej  kapacity energie od  batérie.

Uloženie elektrického pohonu do draku lietadla

Spoločnosť ZeroAvia je financovaná prostredníctvom grantového programu Innovate UK a Programu pre výskum a vývoj v oblasti letectva, ktorý sponzoruje Inštitút pre letectvo (ATI). Plány spoločnosti hovoria o tom, že technológia Project HyFlyer sa môže v krátkom čase natoľko zefektívniť, že  spoločnosti umožní uviesť na trh 10 až 20-miestne lietadlá v priebehu najbližších troch rokov.

Celý systém výroby a  plnenia vodíka umiestňuje spoločnosť Zero Avia priamo na letisku. Solárne panely umiestni do nevyužívaných priestorov  medzi vzletovými a pristávacími dráhami. Na výrobu a skladovanie vodíka sa použije zariadenie s batériovým ukladaním energie, ktoré umožní bezproblémovú výrobu vodíka systémom elektrolýzy na plnú kapacitu zariadenia bez ohľadu na aktuálne počasie. Vyrobený vodík  sa uloží  do tlakových nádrží a bude pripravený na „natankovanie“  do lietadiel.

Letové skúšky prototypu vodíkovo-elektrického pohonu lietadla

Spoločnosť HyFlyer už vykonala celý cyklus testovaní lietadla na maximálnom výkone a v najbližších mesiacoch sa plánujú skúšobné lety s dlhým doletom pri plnom využití kapacít vodíkovo-elektrického pohonu lietadla. Posledným testom bude let do vzdialenosti 463 až 556 km z Orkneyských ostrovov v Škótsku.

„Dnešný let je posledný v rade míľnikov, ktoré priblížia možnosť lietania s nulovými emisiami k realite,“ hovorí Val Miftakhov, zakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti ZeroAvia. „Všetci chceme, aby sa letecký priemysel po pandémii vrátil na pevnú pôdu, aby mohol so zeleným zotavením prejsť do čistej budúcnosti. To nebude možné bez realistických komerčných možností letu s nulovými emisiami. “

Zdroj:
flyer