Volvo Cars, člen skupiny Geely, bude na Slovensku vyrábať elektromobily

Konečne ozajstná dobrá správa pre Slovensko! Najnovšia investícia, ohlásená koncom minulého týždňa, zaraďuje Slovensko do najvyššej svetovej ligy výrobcov áut. Už o pár rokov bude pri Košiciach závod popredného výrobcu áut zo Švédska vyrábať špičkové elektromobily. Tretia továreň značky Volvo v Európe, ktorá patrí do automobilového holdingu čínskeho Geely,  bude postavená na východnom Slovensku a po spustení výroby v roku 2026 má vyrábať 250 000 vozidiel ročne.

elektrické Volvo XC40 Recharge

Spoločnosť Volvo Cars oznámila plány na vybudovanie nového výrobného závodu v Európe, ktorý sa bude venovať výlučne plne elektrickým vozidlám, čím podporí jej cieľ stať sa do roku 2030 značkou vyrábajúcou autá výlučne na elektrický pohon.

Polestar 2 výkonný a plne elektrický

Nový závod na východnom Slovensku, bude stáť približne 1,2 miliardy EUR a po jeho uvedení do plnej prevádzky v roku 2026 pribudne k existujúcim dvom továrňam Volvo Cars v Torslande (Švédsko) a Gente (Belgicko). Výstavba nového závodu neďaleko Košíc na východnom Slovensku, sa začne v roku 2023, pričom zariadenia a výrobné linky budú inštalované už v priebehu roku 2024. Sériová výroba čisto elektrických vozidiel Volvo novej generácie sa má spustiť v roku 2026.

Nová továreň má vyrábať až 250 000 áut ročne a očakáva sa, že v regióne vytvorí niekoľko tisíc nových pracovných miest. Volvo hovorí, že lokalita tiež umožňuje ďalšie rozširovanie závodu v budúcnosti. Spoločnosť neposkytla ďalšie podrobnosti o elektromobiloch, ktoré vyrobí na Slovensku.

výkonný a prémiový elektromobil Zeekr 001 produkt spoločného vývoja Geely a Volvo

Jim Rowan, generálny riaditeľ spoločnosti Volvo Cars uviedol: “Expanzia v Európe, našom najväčšom predajnom regióne, je kľúčová pre náš posun k elektrifikácii a pokračujúci rast. Som veľmi rád, že môžeme rozšíriť výrobnú stopu spoločnosti Volvo Cars na Slovensko a teším sa, že na našej ceste vpred privítam nových kolegov a partnerov”.

špičkové elektrické SUV Lotus Eletra taží aj z technológii elektromobilov Polestar

Závod bude využívať iba klimaticky neutrálnu energiu, čím podporí ambíciu spoločnosti Volvo Cars mať do roku 2025 klimaticky neutrálne výrobné prevádzky. Bude sa vyznačovať optimalizovaným usporiadaním a logistickým tokom, ako aj ponúkať „najvyššie globálne štandardy v oblasti energetickej a environmentálnej účinnosti”.

Geely Geometry A

Nový závod Volvo Cars na výrobu elektromobilov na Slovensku bude už piatym v poradí automobilovým závodom v našej vlasti. Lokalizácia závodu neďaleko Košíc, bude ťažiť predovšetkým z dostupnosti významných výrobných kapacít oceľovej produkcie ( bývalá VSŽ, dnes US Steel Košice), vybudovaných transportných koridorov a dobrej dostupnosti logistických centier v okolitých krajinách a teda aj dobrým dodávateľským zázemím.

Geely Geometry C

Volvo vytvorí v závode približne 3300 pracovných miest. Volvo Cars  preinvestuje do výstavby závodu spolu 1,18 miliardy eur. Slovenská vláda poskytla investorovi priamu investičnú pomoc vo výške 20% celkovej investície, teda zhruba 267 miliónov eur a ďalšie stovky miliónov si vyžiada príprava priemyselného parku. Stimul bude realizovaný vo forme dotácie na obstaraný dlhodobý hmotný aj nehmotný majetok.   Nezanedbateľným posolstvom investorovi je aj vyjadrenie predstaviteľov súčasnej opozície o plnej podpore výstavby tohto závodu na výrobu elektromobilov, čo prináša významnú istotu pre úspešnú realizáciu zámeru Volvo Cars .

Geely Geometry EX3

Predstavitelia košického kraja sa v zmluve zaviazali napríklad zabezpečiť zavedenie nových liniek verejnej dopravy do strategického parku, zabezpečiť rozvoj a údržbu ciest II. a III. triedy zlepšením ich stavu a dopravného napojenia na cesty vyšších tried, zabezpečiť rozšírenie odstavných plôch pre nákladné vozidlá, poskytnúť investorom súčinnosť pri zriaďovaní a rozvoji obnoviteľných zdrojov energie s cieľom dosiahnuť ich klimaticky neutrálne zásobovanie energiou, ako aj poskytnúť spoluprácu pre zvýšenie kapacity medzinárodného vzdelávania na našich stredných školách vrátane prípravy absolventov potrebných pre nové pracovné miesta. Kraj sa tiež zaviazal poskytnúť súčinnosť pri vzniku cenovo dostupného nájomného bývania či podporovať zriadenie rezidenčnej výstavby v dochádzkovej vzdialenosti od strategického parku.

plne elektrický Geely Geometry E za cenu základnej Škody Fabia

So zohľadnením závodov Volvo Cars v Európe, USA a Ázii sa nový závod na Slovensku stane významnou posilou pri napĺňaní zámeru spoločnosti vyrábať ročne 1,2 milióna áut.

značka Smart tiež patrí skupine Geely a je už teraz plne elektrická

Ide o prvú novú produkčnú fabriku Volvo Cars v Európe za takmer 60 rokov. Závod v Torslande bol otvorený v roku 1964, zatiaľ čo závod v Gente o rok neskôr. Spoločne dokážu výrobné závody Volvo vyprodukovať 600-tisíc vozidiel ročne. Spoločnosti holdingu Geely do ktorej patrí aj Volvo Cars, predali za rok 2021 vyše 1,3 milióna áut .

Holding Geely vyrába už aj komerčné elektrické autá – Geely Farizon F3E

Volvo Cars neuviedla aký konkrétny elektromobil sa bude vyrábať na výrobných linkách nového závodu pri Košiciach. Holding Geely do ktorého patrí aj Volvo Cars pritom nie je žiadnym nováčikom na poli elektromobilov. Vo výrobnom portfóliu holdingu Geely sú okrem elektromobilov Volvo XC 40 a C 40 Recharge aj prémiové elektromobily Zeekrznačka Lotus s jeho elektrickým hypercarom Evija a výkonným elektrickým SUV Eletre, podznačka Geometry určená pre výrobu elektromobilov strednej triedy modely A,C, E EX3,   vyspelé elektromobily vyrábané pod značkou Polestar, malé mestské elektromobily Smart a dokonca  elektrické komerčné vozidlá a autobusy ako napr. Geely Farizon F3E. Či bude niektorý z hore uvedených elektromobilov ten, ktorý bude vyrábať nový závod Volvo pri Košiciach alebo nie, ukáže čas, ale podstatné je, že podpisy pod zmluvou sú už napísané! Zostáva len dúfať, že to nejakí babráci a iniciatívni blbci v našej štátnej správe opäť nedobabrú!

minister Sulík vábi investorov na vlastnoručne vyrobené halušky na EXPO 2020 v Dubaji

Zdroj: kosiceonline